Pitch en Putt Bond Nederland - PPBN

Visie PPBN

PPBN – Pitch en Putt Bond Nederland – Van en voor de leden

“Van en voor de leden”

De PPBN wil een organisatie van de sport Pitch en Putt welke gangbaar is bij het merendeel van de sportorganisaties in Nederland en internationaal. Dit houdt in dat de PPBN aansluiting heeft bij overkoepelende wereldorganisatie: de International Pitch & Putt Association (IPPA).

Deze aansluiting is noodzakelijk om/voor:

  • De belangen van de Nederlands Pitch en Putt spelers internationaal te behartigen
  • Erkenning van de sport in Nederland
  • Het mogelijk te maken voor spelers om hun sport ook internationaal (Open toernooien, Europese- en Wereldkampioenschappen) te beoefenen

Tevens accepteert de PPBN de regels en identiteit van de sport Pitch en Putt welke zijn geformuleerd door de R&A/USGA aangevuld met een aantal voor Nederland specifieke regels.

Om deze regels en identiteit in Nederland te behartigen moet de PPBN autonoom en onafhankelijk van commerciële belangen zijn taak kunnen uitvoeren. Dit betekent dat alleen Pitch en Putt spelers lid kunnen worden van de PPBN. Deze leden vormen een bestuur en hebben door middel van (al dan niet lokale) ALV’s invloed op het beleid van de PPBN.

De PPBN is van mening dat de wensen op lokaal niveau kunnen verschillen en moedigt daarom spelers aan lokaal (baan of regio) een vereniging te vormen om de sport samen met de baanbeheerder(s) te organiseren. De lokale verenigingen hebben de vrijheid om, binnen de regels en identiteit van de sport, competities en toernooien te organiseren op een dusdanige manier wat het beste past bij de lokale situatie.

De PPBN faciliteert de verenigingen (en spelers) met een online handicap-, score- en agendasysteem. De PPBN is verantwoordelijk voor het bijhouden van een ranking en het organiseren van NK’s en het afvaardigen van een Nederlands team aan EK/WK. Daarnaast kan de PPBN desgewenst de lokale vereniging ondersteunen bij het organiseren van toernooien welke open staan voor alle spelers van de PPBN: format, online inschrijving, referee etc.

De financiële middelen die nodig zijn voor het uitvoeren van de taken van de PPBN komen door middel van een contributie van de spelers. De contributie betalen de spelers zelf en rechtstreeks aan de PPBN.