Pitch en Putt Bond Nederland - PPBN

Ontmoedingsbeleid roken

Anno 2018 wil ook de PPBN stilstaan bij de negatieve gevolgen van roken. Iedereen weet van de slechte invloeden van roken, echter wordt er in de wereld van Pitch en Putt en met name op bondstoernooien, veelvuldig gerookt. De PPBN is van mening dat sporten en roken niet samengaan. De PPBN streeft ernaar om op langere termijn rookvrije toernooien te organiseren. Wetende dat het merendeel van de actieve toernooispelers rookt, wil de PPBN gefaseerd een anti rookbeleid inzetten. Het uitgangspunt van komend seizoen is spelers bewust maken van hun omgeving en de beeldvorming van Pitch en Putt als sport. Dit wil de PPBN in eerste instantie doen met een ontmoedigingsbeleid:

  • Zowel bij de inschrijving als de briefing van een bondstoernooi verzoeken tijdens de ronde niet te roken
  • Indien je de behoefte hebt om te roken, dit preventief af te stemmen met je flight genoten en/of daar een moment tussen het actief spelen voor te kiezen
  • Beeldvorming op de website en sociale media dat roken op bondstoernooien ongewenst is

We hopen op ieders medewerking om onze sport qua gezondheid, maar ook beeldvorming naar buiten toe, op een rookvrij niveau te brengen.