Pitch en Putt Bond Nederland - PPBN

Scherm Juridisch Advies

Vriendelijk, behulpzaam en voordelig

schermWelkom bij Scherm Juridisch Advies. Ik ben Livia Schermerhorn en ik ben juridisch adviseur. Mijn werk bestaat uit het verlenen van diensten met betrekking tot het geven van juridisch advies, het schrijven van brieven, nakijken van allerhande teksten en het uitzoeken van juridische vraagstukken.
U kunt bij mij terecht met allerlei juridische vragen, ik heb me nog niet gespecialiseerd in een specifiek rechtsgebied. Momenteel studeer ik Rechtsgeleerdheid aan de VU te Amsterdam. In de zomer van 2017 hoop ik mijn studie af te ronden. Dan zal ik me hebben gespecialiseerd in het civiele recht.
Reeds heb ik mijn HBO-Rechten diploma behaald. Daar is mijn uurtarief ook naar.

Zoals ik al aangaf kunt u bij mij terecht voor verschillende dingen. Dat kan natuurlijk voor uw juridische vragen. Er zijn verschillende rechtsgebieden waarop uw vraag betrekking kan hebben. Denk bijvoorbeeld aan het bestuursrecht, of het civiele recht. Wij zijn haast dagelijks met het civiele recht in aanraking: van het kopen van brood bij de bakker, naar het sluiten van een (arbeids-)overeenkomst, tot het oprichten van en handel drijven met ondernemingen. Het meest in het oog springende rechtsgebied is waarschijnlijk het strafrecht: alles wat met strafbare feiten te maken heeft. Ook kunt nog denken aan het Europese recht en het internationale recht.
Ook voor vragen die betrekking hebben op andere rechtsgebieden kunt u bij mij terecht.

Daarnaast kan ik teksten voor u controleren op bijvoorbeeld taalgebruik en interpunctie. Denkt u dan bijvoorbeeld aan een belangrijke brief of uw CV. Ook kan ik brieven voor u schrijven, of zelfs uw volledige communicatie met bedrijven of de overheid verzorgen.