Notulen ALV 2023

Op 26-11-2023 heeft de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaatsgevonden. In de onderstaande link vinden jullie de notulen: