Pitch en Putt Bond Nederland - PPBN

Papendal 2021

Avondcompetitie Papendal 2021 – Strokeplay


Laatst gespeelde ronde: 3
Pos Naam R1 R2 R3 TOT Voldoet aan Eis Aantal Wegstrepen
01 M. Heussen 54 51 55 53.33 Nee 0
01 M. Möller 56 53 51 53.33 Nee 0
02 M. Rangkouw 56 50 55 53.67 Nee 0
03 E. de Schiffart 52 59 60 57 Nee 0
04 E. Janssen 62 60 51 57.67 Nee 0
05 T. Zwerus 62 62 52 58.67 Nee 0
06 D. Beumer 54 68 57 59.67 Nee 0
06 P. Luning 56 60 63 59.67 Nee 0
07 J.A.D.A. Verheggen 60 61 61 60.67 Nee 0
08 F.R. Valkenburg 72 69 63 68 Nee 0
09 R.C. Maatman 69 72 66 69 Nee 0
10 J.J.M. Heins 77 66 70 71 Nee 0
11 M. E. Adriaensen 74 85 82 80.33 Nee 0
999 H.A. Nieuwenhuijsen 72 72 Nee 0
999 J.J.P.J. Winkels 69 74 71.5 Nee 0
999 J.L. Kooij 75 66 70.5 Nee 0
999 W.A. Romijn 79 62 70.5 Nee 0
999 L.A.J. Kortekaas 70 70 Nee 0
999 W.H.M. Boerma 66 69 67.5 Nee 0
999 L. Frazer 53 53 Nee 0
999 R.P. Wunderink 66 66 Nee 0
999 F.H.B. Guijken 65 65 Nee 0
999 D. Postelmans 66 63 64.5 Nee 0
999 V.C. Valkenburg 59 61 60 Nee 0
999 H. Binnendijk 57 57 Nee 0
999 M.E. Annuschek-ten Feld 79 79 Nee 0
999 D. M. Bemer 67 66 66.5 Nee 0
999 M.J. Goossens 87 87 Nee 0

Avondcompetitie Papendal 2021 – Stableford


Laatst gespeelde ronde: 3
Pos NaamR1R2R3TOT BestOf Voldoet Bestof Gem.Score
01 J.J.M. Heins294137107 17 Nee 35.67
02 M. Heussen343733104 17 Nee 34.67
03 E. Janssen303241103 17 Nee 34.33
04 D. Beumer382835101 17 Nee 33.67
04 M. Möller313436101 17 Nee 33.67
06 T. Zwerus30294099 17 Nee 33
07 R.C. Maatman33283697 17 Nee 32.33
08 M. Rangkouw29353094 17 Nee 31.33
09 E. de Schiffart35292892 17 Nee 30.67
10 F.R. Valkenburg24293487 17 Nee 29
11 P. Luning31262784 17 Nee 28
12 J.A.D.A. Verheggen27282782 17 Nee 27.33
13 M. E. Adriaensen26202571 17 Nee 23.67
999 M.E. Annuschek-ten Feld2828 17 Nee 28
999 M.J. Goossens3030 17 Nee 30
999 D. M. Bemer303161 17 Nee 30.5
999 W.A. Romijn243862 17 Nee 31
999 W.H.M. Boerma333063 17 Nee 31.5
999 V.C. Valkenburg333164 17 Nee 32
999 J.J.P.J. Winkels393271 17 Nee 35.5
999 H. Binnendijk3333 17 Nee 33
999 H.A. Nieuwenhuijsen3333 17 Nee 33
999 F.H.B. Guijken3333 17 Nee 33
999 R.P. Wunderink3434 17 Nee 34
999 L. Frazer3535 17 Nee 35
999 L.A.J. Kortekaas2727 17 Nee 27
999 J.L. Kooij283765 17 Nee 32.5
999 D. Postelmans242852 17 Nee 26

Avondcompetitie Papendal 2021 – Birdiecompetitie


Laatst gespeelde ronde: 3
Pos NaamR1R2R3TOT BestOf Voldoet Bestof Gem.Score
01 M. Möller44513 17 Nee 4.33
02 M. Heussen36312 17 Nee 4
03 M. Rangkouw26311 17 Nee 3.67
04 T. Zwerus2259 17 Nee 3
05 D. Beumer4138 17 Nee 2.67
05 E. Janssen2158 17 Nee 2.67
07 E. de Schiffart3227 17 Nee 2.33
08 P. Luning3126 17 Nee 2
09 M. E. Adriaensen3025 17 Nee 1.67
10 J.A.D.A. Verheggen1124 17 Nee 1.33
11 R.C. Maatman2013 17 Nee 1
12 F.R. Valkenburg0022 17 Nee 0.67
13 J.J.M. Heins0000 17 Nee 0
999 H.A. Nieuwenhuijsen00 17 Nee 0
999 M.J. Goossens00 17 Nee 0
999 W.A. Romijn022 17 Nee 1
999 D. Postelmans112 17 Nee 1
999 V.C. Valkenburg112 17 Nee 1
999 F.H.B. Guijken11 17 Nee 1
999 L. Frazer66 17 Nee 6
999 L.A.J. Kortekaas11 17 Nee 1
999 J.L. Kooij123 17 Nee 1.5
999 W.H.M. Boerma213 17 Nee 1.5
999 H. Binnendijk22 17 Nee 2
999 J.J.P.J. Winkels235 17 Nee 2.5
999 D. M. Bemer000 17 Nee 0
999 R.P. Wunderink11 17 Nee 1
999 M.E. Annuschek-ten Feld00 17 Nee 0

Avondcompetitie Papendal 2021 – Ringerscore

Pos Naam H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 OUT H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 IN Tot
01 M. Heussen 2 3 3 2 2 3 2 3 2 22 2 3 2 3 3 2 2 2 2 21 43
01 M. Möller 2 3 2 3 3 2 2 2 3 22 3 3 2 3 2 2 2 2 2 21 43
03 M. Rangkouw 3 2 3 2 3 2 2 3 2 22 2 2 2 3 3 3 3 3 2 23 45
04 D. Beumer 3 2 3 2 2 3 2 3 2 22 2 3 3 3 3 3 3 2 3 25 47
05 E. de Schiffart 3 3 3 3 3 2 2 3 2 24 3 3 3 2 2 3 3 3 2 24 48
06 T. Zwerus 3 3 3 3 2 2 3 3 2 24 3 2 3 3 2 3 4 2 3 25 49
06 J.A.D.A. Verheggen 3 1 4 3 2 3 3 3 3 25 3 3 2 2 2 3 3 3 3 24 49
06 E. Janssen 2 2 4 3 3 3 3 3 2 25 3 2 3 3 2 3 3 3 2 24 49
09 P. Luning 4 2 3 3 3 3 2 3 3 26 2 3 3 3 3 3 2 3 3 25 51
10 R.C. Maatman 3 3 3 3 3 3 3 4 4 29 3 2 3 3 3 2 3 3 2 24 53
10 L. Frazer 4 2 2 2 3 3 3 3 2 24 4 2 3 3 3 3 2 3 6 29 53
12 V.C. Valkenburg 2 3 3 3 3 3 3 3 3 26 4 3 3 3 3 3 2 4 3 28 54
13 W.H.M. Boerma 3 3 3 4 2 3 3 3 4 28 2 4 2 4 3 3 4 3 3 28 56
13 F.R. Valkenburg 3 3 2 4 3 4 2 3 3 27 4 3 3 4 3 3 3 3 3 29 56
15 H. Binnendijk 3 2 3 3 2 3 5 3 4 28 3 4 3 3 4 3 3 3 3 29 57
15 D. Postelmans 4 3 4 3 3 2 3 3 3 28 4 4 3 3 3 3 4 3 2 29 57
17 M. E. Adriaensen 3 2 3 3 2 3 3 2 4 25 4 4 3 4 2 4 3 2 7 33 58
18 D. M. Bemer 3 4 3 3 4 3 3 3 3 29 3 3 3 3 3 5 4 3 3 30 59
18 W.A. Romijn 3 4 4 3 4 3 2 3 3 29 4 3 3 4 3 4 2 4 3 30 59
20 J.J.M. Heins 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 4 3 4 4 3 5 3 4 4 34 61
21 J.L. Kooij 3 3 3 3 5 3 4 5 4 33 2 5 2 3 3 4 5 3 2 29 62
22 J.J.P.J. Winkels 4 5 4 3 3 2 3 2 3 29 5 4 2 5 4 4 3 4 3 34 63
23 F.H.B. Guijken 4 2 3 4 3 4 4 3 3 30 3 4 4 4 3 3 4 3 7 35 65
24 R.P. Wunderink 5 3 5 3 5 3 3 3 2 32 5 5 3 3 4 3 5 3 3 34 66
25 L.A.J. Kortekaas 3 4 4 4 7 4 5 4 3 38 4 2 4 3 3 5 4 3 4 32 70
26 H.A. Nieuwenhuijsen 4 4 3 3 4 3 4 3 5 33 5 5 3 4 4 3 7 4 4 39 72
27 M.E. Annuschek-ten Feld 4 4 4 5 5 3 5 3 3 36 4 4 5 4 4 4 6 4 8 43 79
28 M.J. Goossens 4 5 4 4 6 4 3 5 4 39 5 4 5 5 4 5 7 5 8 48 87

Actuele Handicaps

Pos Lidcode Naam HCP
001 RANG 1 M. Rangkouw -6.6
002 FRAZ 1 L. Frazer -5.3
003 MLLE 1 M. Möller -5.1
004 LUNI 1 P. Luning -4.9
005 HEUS 2 M. Heussen -4.2
006 SCHI 1 E. de Schiffart -4.1
007 VERH 1 J.A.D.A. Verheggen -3.5
008 BINN 1 H. Binnendijk -2.3
009 BOSC 3 S. Bosch -1.7
010 ZWER 1 T. Zwerus -1.2
011 POST 1 D. Postelmans -0.7
012 JANS 2 E. Janssen -0.6
013 BEUM 3 D. Beumer -0.2
014 VALK 1 V.C. Valkenburg 0.2
015 VERB 1 M. Verbeek 0.9
016 WIT1 H.S.C.B. de Wit 3.4
017 KORT 1 L.A.J. Kortekaas 3.8
018 GUIJ 1 F.H.B. Guijken 4.8
018 VALK 3 F.R. Valkenburg 4.8
020 ADRI 1 M. E. Adriaensen 5.0
021 BEME 1 D. M. Bemer 5.1
022 BRUS 1 F. Brussen 5.6
023 JANS 5 G.B.M. Janssen-Schoot 5.8
024 WUND 1 R.P. Wunderink 7.6
025 ROMI 1 W.A. Romijn 7.8
026 MAAT 1 R.C. Maatman 8.0
027 KOOI 2 J.L. Kooij 11.1
028 NIEU 1 H.A. Nieuwenhuijsen 11.8
029 JANS 4 J.S. Janssen 12.6
030 ANNU 1 M.E. Annuschek-ten Feld 13.0
031 HEIN 1 J.J.M. Heins 13.3
032 WINK 1 J.J.P.J. Winkels 14.0
032 OIRS 1 R.P.T. van Oirschot 14.0
034 ESSE 1 J.M. Essed 15.8
035 SAND 2 P.H. Sanders 18.0
036 GOOS 1 M.J. Goossens 23.9