Lemele Wintercompetitie 2022/2023

Clubcompetitie Lemele Wintercompetitie 2022/2023 – Strokeplay


Laatst gespeelde ronde: 8
Pos Naam R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 TOT BestOf Voldoet Bestof Gem.Score
01 J. Litjens 60 56 66 64 60 63 67 71 507 12 Nee 63.38
999 M. Effern 45 45 12 Nee 45
999 N. Shannon 54 54 12 Nee 54
999 A.G.M. Reimink 61 53 58 54 49 53 57 385 12 Nee 55
999 H.H.L. Duerink 54 55 51 55 58 64 55 392 12 Nee 56
999 E.J.W. van den Berg 57 60 62 59 56 57 60 411 12 Nee 58.71
999 F. Dijk 59 58 57 61 62 60 56 413 12 Nee 59
999 G. Koggel 59 55 62 65 56 68 365 12 Nee 60.83
999 G.J. Hekman 60 59 67 68 63 317 12 Nee 63.4
999 J.G.M. Strijkveen 67 67 12 Nee 67
999 R. Ebben 62 60 70 69 67 328 12 Nee 65.6
999 W. Grondman 67 68 64 64 66 67 396 12 Nee 66
999 G. Dankelman 69 66 61 70 63 64 75 468 12 Nee 66.86
999 R. Vrielink 73 74 68 75 69 62 421 12 Nee 70.17
999 T. Otten 73 73 12 Nee 73
999 W. Lankhorst-Kamphuis 76 72 148 12 Nee 74
999 H. Odink 72 71 78 78 74 79 81 533 12 Nee 76.14
999 E.B.M. Evers-Bruijns 81 82 69 232 12 Nee 77.33
999 G. Hekman-Remmelts 81 81 12 Nee 81

Clubcompetitie Lemele Wintercompetitie 2022/2023 – Stableford


Laatst gespeelde ronde: 8
Pos Naam R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 TOT BestOf Voldoet Bestof Gem.Score
01 J. Litjens 40 43 33 34 39 35 31 28 283 12 Nee 35.38
999 M. Effern 40 40 12 Nee 40
999 N. Shannon 37 37 12 Nee 37
999 F. Dijk 38 38 39 34 33 35 39 256 12 Nee 36.57
999 A.G.M. Reimink 31 39 33 37 42 37 33 252 12 Nee 36
999 E.J.W. van den Berg 37 34 33 35 39 37 33 248 12 Nee 35.43
999 G. Dankelman 33 36 41 32 38 37 27 244 12 Nee 34.86
999 W. Lankhorst-Kamphuis 32 37 69 12 Nee 34.5
999 H.H.L. Duerink 36 35 39 34 31 27 35 237 12 Nee 33.86
999 G.J. Hekman 37 37 29 31 35 169 12 Nee 33.8
999 H. Odink 38 39 32 31 35 31 29 235 12 Nee 33.57
999 W. Grondman 34 31 35 35 34 32 201 12 Nee 33.5
999 G. Koggel 34 38 31 29 37 28 197 12 Nee 32.83
999 E.B.M. Evers-Bruijns 27 29 40 96 12 Nee 32
999 R. Vrielink 31 26 33 28 33 39 190 12 Nee 31.67
999 R. Ebben 31 33 24 29 27 144 12 Nee 28.8
999 T. Otten 26 26 12 Nee 26
999 G. Hekman-Remmelts 24 24 12 Nee 24
999 J.G.M. Strijkveen 23 23 12 Nee 23

Clubcompetitie Lemele Wintercompetitie 2022/2023 – Birdiecompetitie


Laatst gespeelde ronde: 8
Pos Naam R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 TOT BestOf Voldoet Bestof Gem.Score
01 J. Litjens 1 4 1 0 3 2 2 0 13 12 Nee 1.63
999 A.G.M. Reimink 1 3 2 5 6 3 3 23 12 Nee 3.29
999 H.H.L. Duerink 2 3 7 2 4 1 3 22 12 Nee 3.14
999 N. Shannon 3 3 12 Nee 3
999 F. Dijk 3 3 2 2 1 1 2 14 12 Nee 2
999 M. Effern 10 10 12 Nee 10
999 G. Koggel 0 4 1 2 3 1 11 12 Nee 1.83
999 G.J. Hekman 0 5 1 0 2 8 12 Nee 1.6
999 E.J.W. van den Berg 1 1 1 2 3 0 0 8 12 Nee 1.14
999 W. Grondman 1 0 3 0 2 0 6 12 Nee 1
999 W. Lankhorst-Kamphuis 0 2 2 12 Nee 1
999 R. Vrielink 0 1 0 1 1 2 5 12 Nee 0.83
999 G. Dankelman 0 1 1 1 0 2 0 5 12 Nee 0.71
999 R. Ebben 0 0 0 2 1 3 12 Nee 0.6
999 H. Odink 0 0 0 0 1 1 0 2 12 Nee 0.29
999 E.B.M. Evers-Bruijns 0 0 0 0 12 Nee 0
999 J.G.M. Strijkveen 0 0 12 Nee 0
999 G. Hekman-Remmelts 0 0 12 Nee 0
999 T. Otten 0 0 12 Nee 0

Clubcompetitie Lemele Wintercompetitie 2022/2023 – Ringerscore

Pos Naam H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 OUT H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 IN Tot
01 H.H.L. Duerink 2 2 3 3 2 2 2 3 2 21 2 3 2 2 2 3 3 2 2 21 42
01 A.G.M. Reimink 3 2 3 2 2 2 2 3 3 22 2 2 2 2 3 2 3 2 2 20 42
03 F. Dijk 3 2 3 2 2 1 3 3 3 22 3 2 2 2 2 3 2 2 3 21 43
04 J. Litjens 3 2 2 2 2 2 3 3 3 22 2 2 2 2 3 3 2 3 3 22 44
05 G. Koggel 3 2 3 3 2 3 2 3 3 24 3 2 2 2 3 3 2 2 2 21 45
05 M. Effern 2 3 2 3 2 2 2 2 3 21 2 3 3 4 3 2 2 2 3 24 45
07 E.J.W. van den Berg 3 3 3 3 2 3 2 3 2 24 2 3 3 2 3 2 3 3 3 24 48
08 G.J. Hekman 2 3 3 3 2 3 2 3 2 23 3 3 2 3 3 4 3 2 3 26 49
08 W. Grondman 2 2 3 3 2 3 3 3 3 24 3 3 2 3 3 2 3 3 3 25 49
08 G. Dankelman 3 3 3 3 3 3 3 2 3 26 2 3 3 3 2 3 3 2 2 23 49
11 R. Vrielink 2 3 3 3 3 3 3 2 3 25 3 3 2 3 3 3 2 3 3 25 50
12 R. Ebben 3 3 2 3 3 3 3 3 3 26 3 3 3 2 2 3 3 3 3 25 51
13 H. Odink 3 3 3 3 2 3 3 3 3 26 3 3 3 2 3 5 3 3 3 28 54
13 N. Shannon 3 4 3 3 2 3 3 3 3 27 3 3 3 3 2 3 2 3 5 27 54
15 W. Lankhorst-Kamphuis 3 4 5 3 2 3 3 4 3 30 4 4 3 3 4 3 2 3 4 30 60
16 E.B.M. Evers-Bruijns 4 3 3 3 3 3 3 3 4 29 4 4 3 3 4 4 4 3 4 33 62
17 J.G.M. Strijkveen 3 4 3 5 3 3 4 4 4 33 5 4 4 4 3 3 3 3 5 34 67
18 T. Otten 4 4 3 3 6 6 4 3 4 37 5 6 3 4 4 4 3 3 4 36 73
19 G. Hekman-Remmelts 5 3 5 4 4 3 4 6 3 37 6 5 4 5 6 6 4 4 4 44 81

Actuele Handicaps

Pos Lidcode Naam HCP
001 TIJH 1 J.W. Tijhuis -6.3
002 REIM 1 A.G.M. Reimink -3.4
003 DUER 1 H.H.L. Duerink -3.3
004 STRI 1 J.G.M. Strijkveen -2.9
005 BERG 2 E.J.W. van den Berg 0.3
006 KOGG 1 G. Koggel 0.4
007 DIJK 1 F. Dijk 1.6
008 EBBE 1 R. Ebben 1.7
009 NEKK 1 J. Nekkers 2.9
010 TEMP 1 G. Tempert 3.2
011 TIMM 5 H. Timmerman 3.5
012 HEKM 1 G.J. Hekman 3.6
013 OTTE 3 T. Otten 4.9
014 WOLB 1 B. Wolbers 5.1
015 LITJ 1 J. Litjens 5.2
016 HEKM 2 J. Hekman 5.6
017 GRON 1 W. Grondman 6.0
018 VRIE 3 R. Vrielink 7.7
019 DANK 1 G. Dankelman 7.8
020 HEKM 3 G. Hekman-Remmelts 12.8
021 LANK 1 W. Lankhorst-Kamphuis 14.4
022 EVER 1 E.B.M. Evers-Bruijns 14.8
023 ODIN 1 H. Odink 16.6
024 KEVE 1 G.H. Kevelham 16.8