Pitch en Putt Bond Nederland - PPBN

Nationaal Ranking Toernooi (NRT)

ppbn_nrt

Algemene informatie:
Nationale Ranking Toernooien (NRT’s) zijn landelijke toernooien waar ranking punten te verdienen zijn. Voor de Nationale Ranking zowel zijn gecategoriseerde (heren, dames, senioren, junioren), als ongecategoriseerde ranking punten te verdienen. Op basis van de Gecategoriseerde Ranking kun je je plaatsen voor het NK Strokeplay en NK Matchplay. Op basis van de Ongecategoriseerde Ranking kun je je plaatsen voor de NL-Selectie.

Aantal deelnemers:
72, verdeeld over de volgende categorieën:
Heren: 42
Dames: 8
Senioren: 22
Junioren: inschrijvingen gaan ten laste van de categorie heren en dames, op basis van sekse.

Plaatsing:

 • Inschrijving opent zondagavond 23:59, 4 weken voorafgaand aan het NRT en sluit de week voor het NRT,  zondagavond 23:59.
 • Voor week 1 en 2 van de inschrijving geldt dat er geen plaatsingscriteria is en iedereen mag inschrijven.
 • Indien het NRT na week 2 overschreven is vallen de hoogste handicappers af.
 • Als het toernooi na week 2 niet vol is doen alle spelers op de inschrijflijst gegarandeerd mee.
 • Voor inschrijvingen vanaf week 3 geldt: wie het eerst komt, het eerst maalt. Iedereen die zich inschrijft totdat het NRT vol is doet mee. Hieraan wordt wel een handicapgrens gekoppeld van maximaal +10.

Spelvorm:
De speelvorm is strokeplay. Tussen- en eindstand worden bepaald aan de hand van behaalde scores (aantal strokes).

Aantal rondes:
Het toernooi zal in 3 rondes gespeeld worden. Na de 2de ronde is er een cut. In de categorie heren gaat 50% (+tie) door naar de finaleronde. In de categorie senioren geldt dat 55% (+tie) doorgaat naar de finaleronde. In de categorie dames zijn er 4 plaatsen beschikbaar in de finaleronde. Als er 10 of meer dames meedoen aan het toernooi (alleen mogelijk als andere categorieën niet vol zitten) gaat 50% (+tie) door naar de finaleronde. Percentages worden verrekend op basis van standaardafronding.

Flightindeling:
De flights in de eerste twee rondes worden random ingedeeld. De flights in de finaleronde zullen op basis van sterkte worden ingedeeld. Alle rondes beginnen shot gun. Bij de 3de ronde zullen de top finale flights indraaien.

Ranking punten:
Alle spelers die de cut halen krijgen gecategoriseerde ranking punten (zie SCORE SYSTEEM). De beste 25 spelers krijgen ongecategoriseerde ranking punten gebaseerd op het gemiddeld aantal strokes over 3 ronden.

Dagindeling:

9:15 – 9:45 Inschrijven
9:45 – 10:00 Briefing
10:00 – 12:00 1ste ronde van 18 holes
12:00 – 12:30 Lunch
12:30 – 14:30 2de ronde 18 holes
14:30 – 15:00 Snack
15:00 – 17:00 3de ronde 18 holes
17:00 Einde wedstrijd
17:00 – 17:15 Prijsuitreiking

Overige informatie:

 • Er zal inschrijfgeld gevraagd worden voor dit toernooi. Het inschrijfgeld bedraagt € 27,50 per persoon. Dit dient van te voren bij de inschrijving via de website www.ppbn.nl te worden voldaan.
 • Voor spelers welke alleen handicap- registratie lid zijn zal € 12,50 p.p extra worden gerekend.Bij niet juist afmelden ben je uitgesloten voor het eerstvolgende NRT en ben je je geld kwijt.
 • Bij eventuele overschrijving van het toernooi en het feit dat je uitgeloot wordt, krijg je je geld terug.
 • Nummers 1, 2 en 3 in elke categorie krijgen een prijs.
 • Bij gelijke eindscore zullen de ranking punten worden opgeteld en gedeeld onder de betreffende spelers.
 • Bij gelijke eindscore op plaats 2 en 3 zal de laagste score van de voorgaande ronde(n) bepalen wie een/welke prijs krijgt. Indien er dan nog sprake is van gelijke stand wordt gekeken naar de laatste 9 holes van de voorgaande ronde(n).
 • Wanneer het gaat om de toernooiwinst bij gelijke eindscore zal er een play-off gespeeld worden.