NK Clubteams

Algemene informatie:

Het Nederlands Kampioenschap voor Clubteams is een wedstrijd voor teams van minimaal 6 en maximaal 7 spelers. Leden van het team dienen dezelfde thuisbaan te hebben en minimaal handicap-registratielid te zijn van de PPBN. Selectieprocedure geschiedt op de club.

Aantal teams:

Maximaal 12 teams van minimaal 6 en maximaal 7 spelers per team.

Spelvorm:

De spelvorm is Strokeplay (ronde 1) en Matchplay (ronde 2, 3 en 4).

Wedstrijdvormen:

Greensome
Team van 2 spelers. Beide spelers slaan af en spelen om en om verder met de, naar eigen inzicht, beste bal.

Foursome
Team van 2 spelers. De ene speler slaat af op alle ‘even’ holes en de andere speler slaat af op alle ‘oneven’ holes. Vervolgens wordt de hole uitgespeeld door om en om de slag uit te voeren.

Single
Een speler speelt een individuele ronde.

Aantal rondes:

Er worden vier rondes gespeeld waarin per ronde 6 spelers worden ingezet. Indien een team uit 7 spelers bestaat dient voorafgaande aan een ronde te worden bepaald welke 6 spelers in een ronde spelen:

 1. Strokeplay: Greensome, Foursome, Single
  Koppels van twee spelers in een flight; elk koppel speelt een andere speelvorm in dezelfde ronde.
 2. Matchplay: Greensome, Foursome, Single
  Koppels van twee spelers in een flight; elk koppel speelt een andere speelvorm in dezelfde ronde.
 3. Matchplay: Greensome, Foursome, Single
  Koppels van twee spelers in een flight; elk koppel speelt een andere speelvorm in dezelfde ronde.
 4. Single Matchplay
  Koppels van twee spelers in een flight; elk koppel speelt een Single Matchplay.

Puntenverdeling Matchplay:

Alle gespeelde wedstrijden tellen mee.
Per gewonnen wedstrijd krijgt het clubteam 2 punten.
Elk gelijk spel levert 1 punt op.
Verloren wedstrijden leveren geen punten op.

Format:

09:30 – 11:30 Ronde 1: Strokeplay: Greensome, Foursome, Single
Door een loting voorafgaande aan het toernooi weten de teams op welke holes ze starten en tegen wie ze welke spelvorm spelen.

De team captain krijgt 4 scorekaarten: 1 voor de greensome, 1 voor de foursome, en 2 voor de single. Aan de hand van de verdeling van het team noteren spelers duidelijk hun teamnaam, de spelvorm en hun namen op de kaart. Op de kaart die ze markeren doen ze hetzelfde. Na de 1ste ronde verzamelt de team captain de kaarten en controleert of ze ondertekend zijn. Vervolgens levert hij/zij ze alle 4 in één keer in bij de commissie. Op basis van de totale uitslag wordt een verdeling op sterkte gemaakt.

11:30 – 12:30 Lunch en poule/flight indeling
Na de eerste ronde zal er op basis van het behaalde aantal punten een poule-indeling worden gemaakt. Er zullen 3 poules van 4 clubteams worden gemaakt.
Poule Goud: Plaatsten 1 t/m 4
Poule Zilver: Plaatsten 5 t/m 8
Poule Brons: Plaatsten 9 t/m 12

De team captains krijgen een formulier (zie voorbeeld onderaan hoe z’n formulier ingevuld moet worden) waarin ze aan moeten geven wie in ronde 2 en ronde 3 welke spelvorm gaat spelen. Om uiterlijk 12:00 dient de team captain dit formulier in te leveren bij de wedstrijdleiding om hier een kopie van te laten maken. Vervolgens krijg de team captain het formulier weer mee en noteert voor ieder teamlid na een ronde de behaalde punten in. Na afloop van ronde 3 leveren de team captains de formulieren bij de wedstrijdleiding in.

12:30 – 14:30 Ronde 2: Matchplay: Greensome, Foursome, Single
Als 1ste en als 4de geplaatste team speelt tegen elkaar.
Als 2de en als 3de geplaatste team speelt tegen elkaar.
Voorafgaande aan de ronde is er bekend welke spelvorm door wie gespeeld wordt.

14:30 – 16:30 Ronde 3: Matchplay: Greensome, Foursome, Single
Als 1ste en als 3de geplaatste team speelt tegen elkaar.
Als 2de en als 4de geplaatste team speelt tegen elkaar.
Voorafgaande aan de ronde is er bekend welke spelvorm door wie wordt gespeeld.

16:30 – 17:00 Snack en Puntentelling
Het aantal behaalde punten in ronde 2 & 3 zullen de tegenstander in de finale bepalen. Indien er twee nummers 2, 6 en/of 8 zijn vindt er een play-off plaats om te bepalen wie om welke plaats speelt in de finale. Elk team mag 1 speler aanwijzen welke via een sudden death single Matchplay de hoogste plek kan behalen.

De team captains krijgen een formulier waarin ze aan moeten geven wie op welke hole gaat spelen. Om uiterlijk 16:45 dient de team captain dit formulier in te leveren bij de wedstrijdleiding om hier een kopie van te laten maken. Vervolgens krijg de team captain het formulier weer mee en noteert voor ieder teamlid na de ronde de behaalde punten. Na afloop van de ronde leveren de team captains  de formulieren bij de wedstrijdleiding in.

17:00 – 18:30 Ronde 4: Single Matchplay
Teams op positie 1 en 2 spelen tegen elkaar om te bepalen wie 1 en 2 wordt.
Teams op positie 3 en 4 spelen tegen elkaar om te bepalen wie 3 en 4 wordt.

19:00 Prijsuitreiking


Indien er een oneven aantal teams is, komen er poules van 3, vanaf onderuit het schema.
In het schema van 3 teams zien de 2e en 3e ronde er als volgt uit:

Ronde 2:

Greensome team 1 tegen team 2
Greensome team 2 tegen team 3
Foursome team 3 tegen team 1
Single: 2 spelers uit de teams individueel tegen ieders een ander team

Ronde 3:

Foursome team 1 tegen team 2
Foursome team 2 tegen team 3
Greensome team 3 tegen team 1
Single: 2 spelers uit de teams individueel tegen ieders een ander team

Hierna volgt de 4e ronde en is er op basis van de scores uit ronde 2, 3 en 4 een poule eindstand.


Tijdschema:

8:30 – 9:00 uurInschrijven
9:00 – 9:15 uurBriefing
9:30 – 11:30 uur1ste ronde 18 holes Strokeplay
11:30 – 12:25 uurLunch
12:30 – 14:30 uur2de ronde 18 holes Matchplay
14:30 – 16:30 uur3de ronde 18 holes Matchplay
16:30 – 16:55 uurSnack
17:00 – 18:30 uur4de ronde 18 holes Matchplay
18:30 uurEinde wedstrijd
19:00 uurPrijsuitreiking

Plaatsing:

Plaatsing gebeurt volgens de volgende procedure:

 1. Elke Pitch en Putt baan heeft het recht om een team af te vaardigen, waarbij een chronologische voorrang geldt voor:
  • A: Partnerbanen waarbij de WTC de competitie draait in het PPBN-HRS
  • B: Banen waarbij de WTC de competitie draait in het PPBN-HRS
  • C: Partnerbanen
  • D: Overige banen
 2. Bij meer dan 12 teams plaatsen de teams zich op basis van laagste gemiddelde handicap van het team
 3. De vertegenwoordigers van de WTC/Vereniging zijn verantwoordelijk voor het aanmelden van een team
 4. Een baan mag meerdere teams opgeven. Een opvolgend team kan pas worden ingeschreven als de namen van het voorgaande team bekend zijn. Voorbeeld: team 2 kan pas worden ingeschreven, zodra de namen van team 1 bekend zijn. Bij meerdere teams geldt ook de criteria genoemd onder punt 1. Bij de opgave van een opvolgend team mag deze geen lagere gemiddelde handicap hebben dan het voorgaande team. Voorbeeld: team 2 kan (op papier) qua gemiddelde handicap nooit sterker zijn dan team 1. Team 3 kan qua gemiddelde handicap nooit sterker zijn dan team 2, enzovoort.
 5. Alle eerste teams hebben voorrang met uitzondering van banen onder “D”
 6. De organiserende baan is verzekerd van deelname van het eerste team

Inschrijving:

De inschrijving opent zondagavond 23:59, 8 weken voorafgaand aan het NK Clubteams en sluit 3 weken voor het NK Clubteams, zondagavond 23:59. De inschrijving gaat via een inschrijfformulier op de website van de PPBN. Een team moet minimaal 6 spelers en mag maximaal 7 spelers inschrijven.

Overige informatie:

 • Er zal inschrijfgeld gevraagd worden voor dit toernooi. Het inschrijfgeld bedraagt € 29,50 per persoon. Voor spelers welke alleen handicap-registratielid zijn zal € 12,50 p.p. extra in rekening worden gebracht (totaal € 42,-). Het inschrijfgeld voor het volledige team dient voorafgaande aan het toernooi te worden voldaan.
 • Indien je verhinderd bent, meld je je op de volgende manier juist af:
  • Tot aan de wedstrijddag via een mail naar bondsbureau@ppbn.nl
  • Op de wedstrijddag zelf uiterlijk 1 uur voorafgaande aan de wedstrijd telefonisch afmelden bij wedstrijdleiding. Gegevens wedstrijdleiding (o.a. telefoonnummer van de baan) vind je bij de wedstrijdinformatie onder “aankomende evenementen”
 • Restitutie o.b.v. legitieme criteria is alleen uiterlijk de vrijdag een week voor het toernooi mogelijk. De enige uitzondering hierop is een overlijden. In het geval van restitutie wordt €1,- administratiekosten in rekening gebracht. Dit wordt verrekend met het originele inschrijfgeld.
 • Bij niet juist afmelden bij de wedstrijdleiding ben je uitgesloten voor het eerstvolgende NRT. Deze regel is van toepassing op de individuele spelers binnen het team:
  • Piet van team A is niet juist afgemeld. Piet is dan uitgesloten van het eerstvolgende NRT. 
  • Heel team A is niet juist afgemeld. Alle spelers van team A zijn dan uitgesloten van het eerstvolgende NRT.
 • Spelers van hetzelfde team mogen elkaar gedurende iedere spelvorm advies geven.
 • Indien er na ronde 1 een gelijke stand is, dan zal er een sudden death worden gespeeld. Deze sudden death zal starten op een hole, bij voorkeur zichtbaar op het terras/zichtbaar voor de meeste toeschouwers. Elk team mag 1 speler aanwijzen welke via een single strokeplay de hoogste plek kan behalen.
 • Indien er na ronde 3 twee nummers 2, 6 en/of 8 zijn vindt er een play-off plaats om te bepalen wie om welke plaats speelt in de finale. Elk team mag 1 speler aanwijzen welke via een sudden death single matchplay de hoogste plek kan behalen. Deze sudden death zal starten op een hole, bij voorkeur zichtbaar op het terras/zichtbaar voor de meeste toeschouwers.
 • Indien na ronde 4 één of meerdere gelijke standen voor plaats 1, 2, 3 (poule goud) zijn, zal er een play-off gespeeld worden: deze wordt gespeeld over 3 holes, bij voorkeur zichtbaar op het terras/zichtbaar voor de meeste toeschouwers. Elk team mag 1 speler aanwijzen welke via een single matchplay over 3 holes de hoogste plek kan behalen. Indien na 3 holes geen beslissing gevallen is, volgt er een sudden death vanaf hole 1.
 • Indien na ronde 4 één of meerdere gelijke standen zijn vanaf plaats 5, eindigen deze teams op een gedeelde plaats. Voorbeeld: finales om plaats 5 en 6 spelen gelijk, dan eindigen beide teams op een gedeeld 5e plaats.
 • Nummers 1, 2 en 3 krijgen een prijs.

Voorbeeld invullen formulier ronde 2 & 3

Hierboven zie je een voorbeeld van de nummer 1 (na ronde 1) in poule goud (Goud1) en hoe een formulier door de team captain ingevuld zou kunnen zijn na ronde 2 en 3. 
Uitleg puntentelling uitslag ronde 2: Greensome A en B winnen en krijgen 2 punten. Foursome C en D verliezen en krijgen 0 punten. Single E wint en krijgt 2 punten. Single F speelt gelijk en krijgt 1 punt.
Uitleg puntentelling uitslag ronde 3: Greensome A en B verliezen en krijgen 0 punten. Foursome C en D spelen gelijk en krijgen 1 punt. Single E en Single F winnen en krijgen 2 punten per winstpartij.