Handicapsysteem

De Pitch en Putt Bond Nederland werkt met een handicapsysteem. Hiermee wordt bepaald wat de speelsterkte van iemand is.

Het verkrijgen van een handicap

De handicap van een nieuwe speler, zonder PPBN-handicap wordt als volgt bepaald:

  • de speler speelt drie kaarten vanaf handicap 18.
  • op grond van het beste resultaat van deze drie kaarten wordt de eerste handicapvastgesteld.

Is een WTC van mening dat de handicap van een speler pertinent onjuist is, dan dient zij een gemotiveerd verzoek in bij de PPBN ter herziening. De PPBN past zo nodig de handicap aan in het systeem en stelt de speler en de betreffende WTC op de hoogte van de wijziging.

Actieve en inactieve handicap

De handicap van een speler blijft “actief” als jaarlijks tenminste vier kaarten, onder Qualifying-condities worden gelopen. Voldoet een speler hier niet aan dan wordt zijn handicap inactief, totdat weer aan de vereiste norm is voldaan. Met een inactieve handicap kan niet deel worden genomen aan bondstoernooien.

Handicapcategorie

De PPBN werkt met 1 buffer. Indien je binnen je buffer blijft, blijft de handicap gelijk. Buiten de buffer stijg of daal je per Stableford punt met een factor. Maximaal kun je 1 hele punt in handicap dalen en maximaal 0,5 punt stijgen. Hieronder zie je een schematische weergave van de buffer:

BufferLager factorMaximaal lagerHoger factorMaximaal hoger
32/360,210,10,5

Voorbeelden:

  • Indien iemand handicap 1,3 heeft en 30 Stableford punten haalt loopt hij 2 punten onder de buffer = 2 x 0,1 = 0,2. Hierdoor wordt zijn nieuwe handicap 1,3 + 0,2 = 1,5
  • Indien iemand handicap -2,2 heeft en 39 Stableford punten haalt loopt hij 3 punten boven de buffer = 0,2 x 3 = 0,6. Hierdoor wordt zijn nieuwe handicap -2,2 – 0,6 = 2,8

Course rating

Vanaf 2018 hanteert de PPBN voor alle in het PPBN handicap- en registratiesysteem geregistreerde banen een course rating.

De standaard course rating staat op 54 (par). Indien iemand handicap 1,2 heeft krijgt hij playing handicap 1. Indien de course rating op 56 (2 boven par) staat krijgt iemand met playing handicap 1 nog 2 slagen mee en krijgt playing handicap 3.

Stel dat de course rating op 53 (1 onder par) staat, krijgt iemand met playing handicap 1, 1 slag minder mee en krijgt playing handicap 0.

Hieronder vind je een overzicht van de course rating hoe deze vanaf seizoen 2018 bepaald is: