Reglement

Bij internationale wedstrijden worden de FIPPA-regels gehanteerd.

Bij nationale wedstrijden worden de R&A-golfregels gehanteerd, met als aanvulling de onderstaande specifieke Pitch en Putt regels:

Baan en materiaal

 • Maximale lengte hole 90 meter.
 • Maximale lengte baan 1200 meter.
 • Maximale aantal clubs 3, waarvan tenminste één putter.

De afslagplaats

 • Iedereen speelt van dezelfde afslagplaats.
 • De grootte van de afslagplaats wordt bepaald door de fysieke grootte van deze plaats (en niet door stoklengte).
 • Spelen van deze afslagplaats is verplicht.

Strafbepaling in Matchplay en Strokeplay

 • Maximaal één strafslag, c.q. diskwalificatie.

Penalty area

 • Pitch en Putt kent slechts één type gemarkeerd met rode kenmerken en/of maaigrens.

Verloren bal

 • Een bal is verloren wanneer deze na drie minuten zoeken niet is gevonden.

Op de green

 • Is het gebruik van een putter verplicht.
 • Mag een oude hole plug worden beschouwd als grond in bewerking (GUR) waaruit of over altijd mag worden gespeeld.

Droppen van de bal

 • Maximaal 1 stoklengte vanaf het dichtstbijzijnde punt zonder belemmering (ongeacht wel/geen strafslag).
 • 1 stoklengte mag gemeten worden met 1 van alle beschikbare clubs in de tas van de speler.

Spelen van de verkeerde afslagplaats bij zowel Matchplay als Strokeplay

 • Één strafslag.
 • Diskwalificatie bij afslaan op de volgende hole indien fout niet gecorrigeerd is.

Oefenen op de baan op de dag(en) van het toernooi

 • Zowel bij Strokeplay als Matchplay wedstrijden niet toegestaan, tenzij het wedstrijdreglement anders bepaalt (dit geldt ook na de speelronde indien de uitslag van de wedstrijd nog niet bekend is).
 • Diskwalificatie bij overtreding.

De bunker

 • Het is toegestaan stenen uit de bunker te verwijderen i.v.m. de veiligheid; een eventueel daardoor bewogen bal moet worden teruggeplaatst (geen strafslag).
 • De optie in de golfregels om een bunker te ontwijken o.b.v. 2 strafslagen is niet toegestaan.

Etiquette (per 1-1-2022)

 • Het is wenselijk om je telefoon voorafgaande aan een ronde minimaal op stil te zetten en deze niet te gebruiken (en zeker niet om bijvoorbeeld integraal een andere sportwedstrijd te volgen).
 • Indien je door bijzondere omstandigheden wel telefonisch bereikbaar moet zijn, geef je het van tevoren aan bij je flightgenoten.
 • Het is niet wenselijk op een wedstrijddag voor of tussen de rondes door alcohol te nuttigen.
 • Tijdens een bondstoernooi uitstappen uit een actieve ronde o.b.v. legitieme redenen (blessure waardoor je de ronde ook niet als marker uit kan lopen, noodsituatie, etc.):
  • Resulteert in een NR voor de betreffende ronde (+ HCP-stijging van 0,5 indien er sprake is van een wedstrijd waarbij HCP-verrekening plaats vindt).
 • Tijdens een bondstoernooi uitstappen uit een actieve ronde o.b.v. niet legitieme redenen (b.v. “je speelt niet lekker”):
  • Resulteert in een DQ voor de betreffende ronde (+ HCP-stijging van 0,5 indien er sprake is van een wedstrijd waarbij HCP-verrekening plaats vindt) + schorsing volgende wedstrijd.
  • Ook al speel je niet lekker (door bijvoorbeeld structureel shanken) en stop je zelf met spelen, loop je minimaal als marker de ronde uit (doe je dit, volgt een NR (+ HCP-stijging van 0,5 indien er sprake is van een wedstrijd waarbij HCP-verrekening plaats vindt)).
 • Tijdens een bondstoernooi, (ongeacht de reden) niet deelnemen aan een opvolgende ronde waarvoor jij geplaatst bent:
  • Resulteert in een NS (+ HCP-stijging van 0,5 indien er sprake is van een wedstrijd waarbij HCP-verrekening plaats vindt) voor die opvolgende ronde.
  • Uitzondering hierop is (uiteraard), wanneer je je correct en tijdig voor ronde 1 afmeld. Dan word je (indien er sprake is van een wedstrijd waarbij HCP-verrekening plaats vindt, zonder HCP-verhoging) uitgeschreven voor de gehele wedstrijd.

Indien er tijdens een bondstoernooi (meerronden) sprake is van een HCP-stijging door een No Show (NS), No Return (NR) of Diskwalificatie (DQ), vindt deze stijging maar éénmalig plaats en wordt deze geregistreerd op de ronde waar deze op van toepassing is. Indien de speler hierna nog ingeschreven staat op één of meer opvolgende ronde(n) wordt hij/zij verwijderd uit deze ronde(n).

Gerelateerde documenten