Pitch en Putt Bond Nederland - PPBN

Reglement

Bij internationale wedstrijden worden de FIPPA-regels gehanteerd.

Bij nationale wedstrijden worden de regels van de R&A (golfregels) gehanteerd, met als aanvulling de onderstaande specifieke Pitch en Putt aanpassingen/uitzonderingen:


Baan en materiaal:

 • maximale lengte hole 90 meter
 • maximale lengte baan 1200 meter
 • maximale aantal clubs 3, waarvan tenminste één putter

De afslagplaats:

 • iedereen speelt van dezelfde afslagplaats
 • de grootte van de afslagplaats wordt bepaald door de fysieke grootte van deze plaats (en niet door stoklengte)
 • spelen van deze afslagplaats is verplicht

Strafbepaling in Matchplay en Strokeplay:

 • maximaal één strafslag, c.q. diskwalificatie

Waterhindernis / Per 1-1-2019: Penalty area:

 • Pitch en Putt kent slechts één type gemarkeerd met rode kenmerken en/of maaigrens

Verloren bal:

 • een bal is verloren wanneer deze na drie minuten zoeken niet is gevonden

Op de green:

 • is het gebruik van een putter verplicht
 • mag een oude hole plug worden beschouwd als grond in bewerking (GUR) waaruit of over altijd mag worden gespeeld

Droppen van de bal:

 • Maximaal 1 stoklengte vanaf het dichtstbijzijnde punt zonder belemmering (ongeacht wel/geen strafslag)
 • Per 1-1-2019: 1 stoklengte mag gemeten worden met 1 van alle beschikbare clubs in de tas van de speler

Spelen van de verkeerde afslagplaats bij zowel Matchplay als Strokeplay:

 • één strafslag
 • diskwalificatie bij afslaan op de volgende hole indien fout niet gecorrigeerd is

Oefenen op de baan op de dag(en) van het toernooi:

 • zowel bij Strokeplay als Matchplay wedstrijden niet toegestaan, tenzij het wedstrijdreglement anders bepaalt (dit geldt ook na de speelronde indien de uitslag van de wedstrijd nog niet bekend is)
 • diskwalificatie bij overtreding

De bunker:

 • het is toegestaan stenen uit de bunker te verwijderen i.v.m. de veiligheid; een eventueel daardoor bewogen bal moet worden teruggeplaatst (geen strafslag)
 • Per 1-1-2019: de optie een bunker te ontwijken o.b.v. 2 strafslagen is niet toegestaan

Etiquette (per 1-1-2022):

 • Tussentijds uitstappen uit een nog niet uitgespeelde ronde, zonder medische of andere zwaarwegende reden resulteert in een DQ + schorsing voor de volgende wedstrijd
 • Het is wenselijk om je telefoon voorafgaande aan een ronde minimaal op stil te zetten en deze niet te gebruiken (en zeker niet om bijvoorbeeld integraal een andere sportwedstrijd te volgen). Indien je door bijzondere omstandigheden wel bereikbaar moet zijn geef je het van tevoren aan bij je flightgenoten
 • Het is niet wenselijk op een wedstrijddag voor of tussen de rondes door alcohol te nuttigen