Pitch en Putt Bond Nederland - PPBN

Algemene ledenvergadering 2018

Op donderdag 1 november is naar alle leden een mail verstuurd met een uitnodiging en agenda voor de algemene ledenvergadering 2018. Hierbij de inhoud van de mail welke eerder verzonden is:

Dit jaar zal de ALV worden gehouden op woensdag 28-11-2018 bij P&P Koekange. Ontvangst vanaf 19.00 uur waarna we graag om 19.30 uur willen beginnen. Ondanks het verzoek tot het aanmelden als bestuurslid hebben wij tot op heden geen aanmelding(en) mogen ontvangen dus willen wij graag dit verzoek nogmaals doen uitgaan. Mocht je agendapunten / voorstellen hebben dan zien wij die graag vóór 15 november verschijnen in de mailbox van de PPBN. Oók zouden we graag even een berichtje (reply) willen ontvangen wanneer je wel of niet aanwezig zal zijn tijdens de ALV. 

Dit jaar zal er, gelet op de minimale toegevoegde waarde, geen WTC dag worden georganiseerd. Wij zijn dan ook van mening dat je wel wat te melden moet hebben om beslag te leggen op tijd van de WTC leden.

Mocht je onverhoopt deze mail niet ontvangen hebben en/of je alsnog willen aanmelden, mail dan naar bondsbureau@ppbn.nl. We hopen op jullie komst!