Pitch en Putt Bond Nederland - PPBN

Criteria Nederlandse selectie

Doel Nederlandse Selectie

De NL-Selectie onder de vlag van de PPBN is meer dan een groepje welke zich alleen bezighoudt met de voorbereiding op een toernooi. De NL-Selectie is het uithangbord voor de rest van Pitch en Putt Nederland, met het doel Pitch en Putt in Nederland op een hoger niveau te brengen.

Het doel is trainen op hoog niveau en beter willen worden. Dit om een nog bredere top neer te zetten, maar ook mensen die hier net onder zitten op dat niveau te krijgen. Vanuit de NL-Selectie vindt (afhankelijk van een sponsor) een financieel ondersteunde afvaardiging plaats naar FIPPA EK’s/WK’s.

Selectiecriteria 2019

 • Top 8 van de ongecategoriseerde ranking
 • Overal winnaar NK Strokeplay
 • Indien de overal winnaar van het NK Strokeplay al geplaatst is via de ranking, is nr. 9 geplaatst
 • Wildcard: in overleg met Topsportcommissie, Bondscoach en bestuur

De Nederlandse selectie heeft een aantal rechten en een aantal plichten. De rechten welke de Nederlandse selectie heeft zijn:

 • Toegang tot trainingen verzorgt door een golfprofessional
 • Toegang tot lezingen/trainingen van professionals
 • Mogelijkheid om internationaal voor Nederland uit te komen tijdens wedstrijden
 • Gesponsorde kleding

De plichten welke de Nederlandse selectie heeft zijn:

 • Deelname trainingen verzorgt door een golfprofessional (minimaal 75% van de trainingen)
 • Deelname aan het NK Matchplay en NK Strokeplay (wel middels de gestelde kwalificatie procedure)
 • Begeleiding bieden aan de jeugddivisie en clinics geven (indien nodig)
 • Voorbeeldrol naar andere spelers, tijdens NRT’s en op de eigen club/ vereniging
 • Sponsorkleding dragen tijdens bondsevenementen
 • Regels kennen, toepassen en gedragsetiquette naleven

Gedragsetiquette

Als speler van de Nederlandse selectie heb je een voorbeeldfunctie naar de rest van de spelers en de gasten van Pitch en Putt. Je behoort je te gedragen volgens de algemene golf gedragsetiquette.

Consequentie

Als een speler voorafgaande aan het trainingsseizoen aangeeft dat hij/zij zich niet aan de gestelde plichten kan/wil houden dan moet de speler afzien van zijn plek binnen de selectie. De vrije plek zal dan worden opgevuld door een captain’s choice. Als een speler gedurende het speelseizoen zich niet wil of kan houden aan de gestelde plichten dan kan er door de bondscoach in samenspraak met de topsportcommissie en het bestuur worden besloten om de speler uit te sluiten van de Nederlandse selectie.