Algemene ledenvergadering 2022

Zoals eerder aangegeven in de nieuwsbrief van afgelopen juni zal de algemene ledenvergadering dit jaar wederom digitaal plaatsvinden.

Volledige bondsleden kunnen t/m maandag 31 oktober onderwerpen inbrengen en/ of zich aanmelden voor het bestuur via bondsbureau@ppbn.nl.

Vervolgens krijgen volledige bondsleden:

  • op vrijdag 11 november per email de informatie + eventuele stukken om te stemmen voor de ALV
  • t/m vrijdag 25 november de tijd om een terugkoppeling te geven en/ of te stemmen
  • begin december als eerste de resultaten in de vorm van notulen van de ALV

Oproep nieuwe bestuursleden/vrijwilligers

Al dan niet in een officiële bestuursfunctie blijven we dringend op zoek naar enthousiaste leden die iets willen betekenen op het gebied van:

  • Vormgeving
  • Foto’s maken
  • Stukken schrijven (wedstrijdverslagen, interviews)
  • Sponsoren zoeken
  • Overige praktische zaken

Schroom niet om je aan te melden en als je vragen hebt een mailtje te sturen naar bondsbureau@ppbn.nl.