Pitch en Putt Bond Nederland - PPBN

Notulen algemene ledenvergadering + hand-out presentatie 2018

Hieronder vinden jullie de notulen en de hand-out van de presentatie, welke eerder aan de leden gemaild zijn: