Pitch en Putt Bond Nederland - PPBN

Categorieën

Bij de PPBN worden leden ingedeeld in vier categorieën te weten: Junioren, Heren, Dames en Senioren. In welke categorie men speelt hangt af van het geslacht en leeftijd. Onderstaand een overzicht van de leeftijdsgrenzen die aan de verschillende categorieën worden gesteld.

Junioren: Je speelt in de categorie Junioren tot het jaar dat je 16 wordt, ongeacht geslacht. Voor 2019 betekent dit dat alle leden die op of na 01-01-2004 geboren zijn, in 2019 in de categorie Junioren spelen.

Heren: Je speelt in de categorie Heren vanaf het jaar dat je 16 wordt tot het jaar dat je 55 wordt en van het mannelijk geslacht bent. Voor 2019 betekent dit dat alle mannelijke leden die geboren zijn tussen 01-01-1965 en 31-12-2003, in 2019 in de categorie Heren spelen.

Dames: Je speelt in de categorie Dames vanaf het jaar dat je 16 jaar oud wordt en van het vrouwelijk geslacht bent. Voor 2019 geldt dit voor alle vrouwelijke leden die geboren zijn voor 01-01-2004.

Senioren: Je speelt in de categorie Senioren in het jaar dat je 55 wordt en van het mannelijk geslacht bent. Voor 2019 betekent dit dat alle mannelijke leden die voor 01-01-1965 geboren zijn, in 2019 in de categorie Senioren spelen.

Wanneer je dispensatie wil aanvragen om in een andere categorie uit te komen, moet je dit verzoek voorafgaande aan het seizoen per mail (inclusief motivatie) sturen naar: bondsbureau@ppbn.nl.