Pitch en Putt Bond Nederland - PPBN

All posts in IPPA

BREAKING NEWS: PPBN sluit bij de FIPPA aan – PPBN joins FIPPA

Categories: FIPPA, Internationaal, IPPA, Nieuws
Reacties uitgeschakeld voor BREAKING NEWS: PPBN sluit bij de FIPPA aan – PPBN joins FIPPA

De PPBN en de FIPPA melden jullie met veel trots en enthousiasme het nieuws dat de PPBN weer lid is van de FIPPA. Na een afwezigheid van 3 jaar is de positie van Nederland als volledig FIPPA-lid hersteld.

Geschiedenis

Na de val van de franchise en het inactief worden van de NPPB in 2015 is in 2016 de PPBN opgezet. In 2016 leefde de wens bij de PPBN om aansluiting bij de FIPPA te vinden. Door verschillende omstandigheden werd de PPBN applicatie niet gehonoreerd. Aan het einde van 2016 en begin 2017 werd de PPBN benaderd door de IPPA. Na hun ambitieuze plannen gezien en gehoord te hebben, besloot de PPBN in april 2017 aan te sluiten bij de IPPA.

Na een geweldige start tijdens het WK Strokeplay in Milaan, met fantastische plannen v.w.b. marketing en goede communicatie, ontwikkelde IPPA zich niet zoals de PPBN het voor ogen had. De communicatie was en is teleurstellend en verschil van mening op het gebied van strategie en de sport werd steeds groter.

Onderhandelingen

Sinds mei dit jaar hadden de PPBN en FIPPA informeel contact. Dit contact bestond vooral uit het uitwisselen van ideeën over de toekomst van de sport, maar tijdens de gesprekken werd al snel duidelijk dat we een gezamenlijke ambitie en visie delen. Daarnaast is er een hoge mate van wederzijds respect voor elkaars bijdrage aan de nationale en internationale ontwikkeling voor de sport.

Door o.a het recent en last minute afzeggen van een aantal grote internationale IPPA-toernooien, werden de gesprekken tussen de FIPPA en de PPBN steeds serieuzer en werden uiteindelijk geformaliseerd met het resultaat dat de PPBN per vandaag volledig FIPPA-lid is geworden (derhalve vertrekt de PPBN per direct bij de IPPA).

Onze argumenten om bij de FIPPA aan te sluiten zijn duidelijk:

 • De marketing (fippa.org) en communicatie richting spelers en leden is erg goed
 • Er is wederzijds respect om elkaar te horen en een gezamenlijke visie en ambitie de Pitch en Putt sport te ontwikkelen
 • De wedstrijdkalender is al jaren stabiel en herkenbaar
 • Op internationaal niveau is de competitie de sterkste ter wereld

Zodra er meer nieuws is over onze nieuwe samenwerking horen jullie dit.


The PPBN and FIPPA are proud and excited to announce that the PPBN has re-joined FIPPA. After an absence of 3 years of a Dutch representation, the Netherlands has been fully reinstated as full member of FIPPA.

History

After the fall of the Dutch Pitch&Putt franshise and NPPB in 2015, the new Dutch union PPBN was founded in 2016. Already in 2016 the PPBN applied to join FIPPA. Due to different circumstances this was denied. At the end of 2016 and beginning 2017 the PPBN was contacted by IPPA. After hearing and seeing some ambitious plans, the PPBN joined IPPA in april 2017.

After a promising start at the WSC Strokeplay in Milan, with great marketing and super communication, IPPA didn’t develop how we wanted them to develop. Communication was and is lacking and differences in opinion about future strategies of the sport were growing.

Negotiations

Since last may the PPBN and FIPPA have been in contact on a informal level, exchanging ideas about the future of the sport. During those conversations it was clear that we share the same ambitions and vision. The mutual respect for each other and the contribution to the sport on a national and international level is very high.

Also due to the recent last minute cancellation of international IPPA-tournaments the conversations between FIPPA and the PPBN got more serious and finally formalised, with the result that the PBPN as of today became full FIPPA-member again (therefore PPBN immediately resigned from IPPA).

Our arguments to join FIPPA are simple:

 • The marketing (fippa.org) and communication towards players/members is very good
 • There is mutual respect to hear each other and there is a common vision and ambition to develop the Pitch and Putt sport
 • The calendar has been stable for years and many tournaments are well known
 • On an international level the competition is the strongest in the world

More information will be available asap.

 


IPPA AFRICAN OPEN CHAMPIONSHIP P&P DJERBA (Tunesië)

Categories: Internationaal, IPPA, Nieuws
Reacties uitgeschakeld voor IPPA AFRICAN OPEN CHAMPIONSHIP P&P DJERBA (Tunesië)

Van 1 t/m 4 november 2018 organiseert de Djeppa Golf Club (Tunesië) in samenwerking met de IPPA het IPPA AFRICAN OPEN CHAMPIONSHIP P&P DJERBA.

Voor nadere informatie klik hier.


Informatie IPPA WSC 2018 Tokyo Japan

Categories: IPPA, Nieuws, Toernooien
Reacties uitgeschakeld voor Informatie IPPA WSC 2018 Tokyo Japan

N.a.v. diverse publicaties op Facebook en/of geruchten begrijpen wij dat er onder een aantal spelers onduidelijkheid is over:

 • Hoeveel deelnemers er vanuit Nederland maximaal mee mogen doen
 • Hoeveel greens er kunstmatig zijn

De PPBN heeft in een mailcontact met de organisatie JPPA (Japen Pitch&Putt Association) deze week nogmaals bevestigd gekregen dat er geen limiet zit op het aantal deelnemers vanuit Nederland en dat er maar 1 green (onderdeel van een sponsorovereenkomst) kunstmatig is.

Indien er vragen zijn omtrent dit toernooi en/of je wil hier graag aan meedoen kun je een mail sturen naar: bondsbureau@ppbn.nl.

 


IPPA WSC 2018 Tokyo Japan

Categories: IPPA, Nieuws, Toernooien
Reacties uitgeschakeld voor IPPA WSC 2018 Tokyo Japan

Van vrijdag 28-09 t/m zondag 30-09 vindt in Tokyo Japan het World Strokeplay Championship plaats.

Voor meer informatie over dit toernooi zie https://www.ippa-japan.com/worldcup-en.

De PPBN is de afgelopen maanden, zowel met de IPPA als de toernooi-organisatie in gesprek geweest over de voorwaarden van deelname en mogelijke sponsoring van PPBN-leden. Waar er in het begin mogelijkheden leken, is de uiteindelijke conclusie dat er voor (een delegatie) van PPBN-leden geen sponsoring is. Wel wordt aangegeven dat er genoeg plaatsen zijn voor PPBN-leden die graag willen gaan.

Alles overwegende heeft de PPBN hierdoor besloten de inschrijving open te gooien voor alle PPBN-leden. Indien je interesse hebt kun je je aanmelden via bondsbureau@ppbn.nl.IPPA WK Pairs

Categories: Internationaal, IPPA, Toernooien
Reacties uitgeschakeld voor IPPA WK Pairs

DE PPBN wenst onze Nederlandse afvaardiging Peter, Mischa, Esther en Maurits veel succes op het IPPA WK Pairs op de Canarische Eilanden dit weekend.

 


IPPA WK Koppels Canarische Eilanden

Categories: IPPA, Toernooien
Reacties uitgeschakeld voor IPPA WK Koppels Canarische Eilanden

Op 23 t/m 25 maart is het WK Koppels op de Canarische Eilanden. Op dit moment is er nog plek voor 1 koppel. Mocht je mee willen doen kun je uiterlijk 15 februari a.s. een mailtje sturen aan bondsbureau@ppbn.nl.

 


Diverse IPPA Open in September en Oktober

Categories: IPPA, Nieuws, Toernooien
Reacties uitgeschakeld voor Diverse IPPA Open in September en Oktober

Op de evenementenkalender zijn 3 IPPA Opens toegevoegd. Indien je graag meedoet, kun je via de bijgevoegde inschrijfformulier je direct inschrijven bij de organisatie. Indien er vragen zijn kun je die kwijt aan bondsbureau@ppbn.nl.

 


International Flyer IPPA Dutch Open

Categories: IPPA, Nieuws, Toernooien
Reacties uitgeschakeld voor International Flyer IPPA Dutch Open

Pitch&Putt Koudum just released their new flyer for the IPPA Dutch Open in august. For more info about the biggest Pitch and Putt event of the summer send an email to bondsbureau@ppbn.nl.


Rolf Kwant – IPPA Wereldkampioen Strokeplay 2017

Categories: Internationaal, IPPA, Nieuws, Toernooien
Reacties uitgeschakeld voor Rolf Kwant – IPPA Wereldkampioen Strokeplay 2017

Rolf Kwant – IPPA Wereldkampioen Pitch en Putt

Van 30-03-2017 t/m 02-04-2017 is het eerste IPPA World Championship Strokeplay gespeeld op de prachtige baan van Le Robinie Italië. Spelers over de hele wereld kwamen samen om onder het genot van bijna perfecte weeromstandigheden deel te nemen aan dit toernooi. De verbroedering van vele nationaliteiten, in een wereld die vaak door politiek geregeerd wordt, was mooi om te zien en geeft hoop dat vanaf nu een keerpunt ingezet is om de sport Pitch en Putt wereldwijd te laten groeien.

Pitch en Putt is van de spelers en voor de spelers en de PPBN is trots hoe de IPPA zich internationaal inzet om deze visie uit te dragen. Als de Nederlandse vertegenwoordiging van Pitch en Putt is de PPBN uitermate trots op de prestatie van Rolf Kwant tijdens dit toernooi. Deze overwinning is niet alleen een toernooiwinst van werelformaat, maar ook een winst voor de Pitch en Putt Sport in Nederland.

Rolf, namens het bestuur willen we je nogmaals feliciteren en bedanken voor deze prachtige overwinning!

 


Aansluiting IPPA vervolg, IPPA Dutch Open

Categories: IPPA, Nieuws
Reacties uitgeschakeld voor Aansluiting IPPA vervolg, IPPA Dutch Open

Hieronder vinden jullie de informatie die eerder via een nieuwsbrief aan onze leden gemaild is:


Beste Pitch en Putters,

Zoals jullie recentelijk op onze website konden lezen is de PPBN sinds 2 maart aangesloten bij de IPPA. Met deze nieuwsbrief willen we jullie uitgebreid informeren over deze internationale aansluiting.

De IPPA (International Pitch and Putt Association) is de “nieuwe” overkoepelende wereldbond welke de internationale belangen behartigt van 27 landelijke Pitch en Putt organisaties.

Waarom internationale aansluiting?

Vanaf de start van de NPPF zijn wij aan de slag gegaan om internationale aansluiting te realiseren. Dit om:

• Internationale erkenning te krijgen
• Op termijn aansluiting met NOC-NSF te realiseren
• Grotere sponsoren en partners te binden
• Spelers naar internationale toernooien te kunnen afvaardigen

FIPPA

Gezien het feit dat Nederland onder de NPPB jaren lid was van de FIPPA (de reeds bestaande wereldbond), zijn we in eerste instantie aan de slag gegaan om lid te worden van de FIPPA.

In de visie van de PPBN wilden wij vanuit een aansluiting met de FIPPA kijken of deze aansluiting voor de verdere toekomst de juiste is. Mogelijk dat we vanuit die positie binnen 2 jaar konden concluderen om eventueel over te stappen naar een andere partij.

In de relatie met de FIPPA hebben wij vanaf dag 1 het gevoel niet welkom te zijn. Al met al is aansluiting zoeken met de FIPPA een zeer bureaucratisch geheel en is de communicatie slecht.
Als we juridisch kijken voldoen wij aan alle eisen om FIPPA-lid te worden. De afgelopen periode toont aan dat de FIPPA iedere keer met aanvullende eisen komt, die we niet terugvinden in hun eigen constitutie, sterker nog, hun eigen constitutie tegenspreken.

Kort een aantal dingen die wij aanvullend naast de eisen van constitutie voor de FIPPA gedaan hebben:

 • Naam NPPF statutair aangepast naar PPBN
 • Statuten en inschrijving kamer van koophandel naar Engels vertaald
 • Samenwerking coöperatiebanen gezocht
 • Meer dan 15 briefwisselingen al dan niet getoetst door een jurist voor aanvullendeinformatie

Na de afspraken met de coöperatie in oktober jl. hadden wij goede hoop dat de FIPPA- aansluiting een formaliteit zou zijn. Niets bleek minder waar.

FIPPA versus IPPA

Tijdens het “FIPPA-proces” werd de PPBN in november benaderd door het bestuur van de IPPA. Na voorzichtig aftasten, werden we tijdens de vervolggesprekken steeds enthousiaster. Al snel kregen we een uitnodiging om als besturen met elkaar kennis te maken tijdens een toernooi in Italië april aanstaande.

Al met al is de benadering van de IPPA 180 graden anders. Men is zeer geïnteresseerd in Nederland. Er zijn geen verborgen addertjes onder het gras en men communiceert snel en duidelijk.
Daarnaast doorgaat de IPPA een snelle ontwikkeling en past hun visie beter bij de PPBN, dan de visie van de FIPPA.

Verschillen FIPPA / IPPA

De belangrijkste reden om voor de IPPA te kiezen is de samenwerking met Golf. De IPPA heeft onder andere een samenwerking met de R&A (de overkoepelende organisatie van de Golfregels). De IPPA heeft de overtuiging dat Pitch en Putt nationaal en mondiaal alleen kan groeien in een samenwerking met Golf.

De PPBN deelt deze mening en ziet in haar toekomst ook een dergelijke samenwerking met de NGF. Eén van de pijlers van de samenwerking PPBN / NGF is onder andere het project RAAK!

De FIPPA daarentegen verbiedt iedere associatie met Golf. Dit gaat zelfs zover dat wij gesommeerd worden om geen reclame te maken voor baaninitiatieven waarin golfers welkom zijn.

Uiteindelijk besluit

Na weken radiostilte kreeg de PPBN rond de jaarwisseling opeens een felicitatiebericht van de FIPPA, dat we aangesloten waren bij diezelfde FIPPA. Dit veraste ons, gezien het formele besluit pas in april 2017, tijdens hun generale vergadering, zou kunnen vallen.

De PPBN vermoedt dat de FIPPA lucht gekregen heeft van de gesprekken met de IPPA.

Bij het doorvragen omtrent onze “FIPPA-aansluiting” bleken er wederom aanvullende eisen te zijn die nergens terug te vinden zijn in de FIPPA-constitutie.

In een laatste poging ons aan onze visie te houden (aansluiten FIPPA en dan verder kijken) hebben we getracht hierover opheldering te vragen en aan te tonen dat wat men eist nergens op papier staat. Na vele mails, appjes en telefoontjes over en weer kregen we hierop geen inhoudelijke reactie.

Alle ervaringen meegenomen, waaronder de reacties op de landelijke WTC-dag, maar vooral alle inhoudelijk punten waar IPPA voor staat, heeft ons doen besluiten aan te sluiten bij de IPPA. De IPPA is op zijn zacht gezegd zeer enthousiast.

IPPA Dutch Open

Om de samenwerking met de IPPA te bekrachtigen kunnen wij met trots melden dat augustus aanstaande op Pitch&Putt Koudum het eerste IPPA Dutch Open zal worden gespeeld. Ook zal het IPPA-bestuur zich datzelfde weekend aan ons allen voorstellen, wanneer zij op Koudum hun jaarlijkse vergadering zullen houden.

Om de relatie met de IPPA verder te versterken, is met de baaneigenaar van Koudum afgesproken om ook in 2018 het IPPA Dutch Open op Koudum te houden.

We hopen dat de aankomende IPPA Dutch Opens een groot internationaal succes worden en moedigen iedereen aan om mee te doen!

Gevolgen deelname leden aan FIPPA-toernooien

Het gevolg van de aansluiting bij de IPPA, is dat de PPBN officieel geen leden mag afvaardigen naar FIPPA-toernooien. Wel biedt de PPBN de leden diverse opties om via een andere manier toch mee te doen aan de open FIPPA-toernooien. Indien je hier meer informatie over wilt, stuur dan een mail naar bondsbureau@ppbn.nl. Op ditzelfde mailadres kun je uiteraard ook al je andere vragen kwijt.

Met sportieve groet,

Bestuur PPBN
Maurice Stuyvers, Ed Janssen, Peter Kats, Saskia van Dierendonck